We kindly inform that our company no longer deals with the sale of machine parts. The site is under reconstruction, please visit the contact tab. Thank you!

Roboty przemysłowe na świecie


Na całym świecie możemy zaobserwować ciągły wzrost “zatrudniania” robotów przemysłowych. Przewiduje się, że w 2013 roku będzie 1.2 miliona pracujących robotów, z tego wynika że jeden robot będzie przypadał na 5000 osób.


Manipulacyjny robot przemysłowy jest automatycznie sterowaną, programowaną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą własności manipulacyjny lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań przemysłowych (definicja wg normy ISO ITR 8373).
Według H. J. Warencke robot przemysłowy to urządzenie przeznaczone do automatycznej manipulacji z możliwością wykonania programowalnych ruchów względem kilku osi, zaopatrzone w chwytaki lub narzedzia i skonstruowane specjalnie do zastosowana w przemyśle.

fanuc-lrmate-200ic KUKA motoman-dia10 ABB
FANUC KUKA Robotics Motoman ABB

W skład schematu funkcjonalnego robota wchodzą:
– podstawa: płyta lub inna konstrukcja (nieruchoma), która jest pierwszym członem
– korpus: obudowa elementów zespołów ruchów ramienia
– ramię dolne i górne
– przegub (kiść, nadgarstek) część układu ruchu między elementem roboczym a ramieniem, która orientuje element roboczy
– element roboczy: np. chwytak lub wkręt itp
– sterowanie
– napędy

Podział robotów przemysłowych ze względu na strukturę kinematyczną:
1. Roboty stacjonarne
  1.1. roboty z szeregową strukturą kinematyczną (z otwartym łańcuchem kinematycznym)
    1.1.1. kartezjańskie (PPP)
    1.1.2. cylindryczne (OPP)
    1.1.3. SCARA (OOP) (Selectively Compliant Assembly Robot Arm)
    1.1.4. sferyczne (OOP)
    1.1.5. przegubowe (antropomorficzne) (OOO)
  1.2. roboty z równoległą strukturą kinematyczną (z zamkniętym łańcuchem kinematycznym – roboty równoległe)
2. Roboty mobilne
  2.1. roboty poruszające się po stałym torze
  2.2. autonomiczne roboty mobilne (AGV – Automated Guided Vehicles)

Roboty przemysłowe są jeszcze klasyfikowane ze względu na sterowanie, rodzaj napędu (pneumatyczny, elektryczny, hydrauliczny) oraz rodzaj wykonywanej pracy (spawalnicze, paletyzujące, pakujące, transportujące, roboty do owijania palet, roboty inspekcyjne, montażowe, malarskie, itp.)

Więcej informacji:
www.focus.pl
www.asimo.pl

CONTACT

DAMATIC s.c.
ul. Kościuszki 49
44-351 Turza Śląska
Poland
Tel. +48 32 720 35 33
info@damatic.pl

We offer a wide range of machine parts such as gears, trapezoidal screws, racks, sprockets, gears, pulleys, belts, pulleys, chains, belts, gears, etc. We also have a wide range of range of aluminum profiles and accessories - such as : hinges, handles, fasteners, components. The scope of the automation of production, we can offer complete turnkey production plants based on industrial robots, conveyors, assembly stations, palletizing robots.
Kuka System Partner Izba Gospodarcza Wodzisław Aligator Gorzyce