We kindly inform that our company no longer deals with the sale of machine parts. The site is under reconstruction, please visit the contact tab. Thank you!

Termin "robot" ma już 90 lat


25 stycznia 1921 roku w Pradze, podczas premierowego przedstawienia sztuki Karela Čapka pod tytułem R.U.R., po raz pierwszy użyty został termin „robot”.

Termin robot został wprowadzony 1920 przez K. Čapka w sztuce RUR na określenie maszyny o wyglądzie ludzkim, mającej pewne właściwości intelektualne, wolnej od wszelkich uczuć i zdolnej do podejmowania samodzielnych decyzji. Część energetyczna współczesnych maszyn lokomocyjno-manipulacyjnych jest budowana z napędów elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych lub mechanicznych, natomiast część ruchową tworzą mechanizmy kinematyczne ukształtowane na podobieństwo szkieletu „ramienia” i „dłoni” człowieka (manipulator) lub szkieletu „nogi” człowieka (pedipulator), część sensualną stanowią urządzenia sensoryczne (dotykowe, wizyjne, pomiarowe) identyfikujące stan otoczenia maszyny (czujniki, w robotyce zwane zwykle sensorami), część intelektualną — układy sterowania, najczęściej komputery, o wybranych cechach sztucznej inteligencji; ogólnie maszyny lokomocyjno-manipulacyjne dzieli się na dwie klasy: maszyny sterowane ręcznie, wspomagające tylko czynności człowieka (podklasy: serwoooperatory — sterowane bezpośrednio, teleoperatory — sterowane pośrednio, zdalnie), oraz maszyny sterowane automatycznie, realizujące wybrane czynności człowieka. Współczesne roboty charakteryzują się: programowaniem przez nauczanie powierzonego zadania, sensoryką — pełniącą funkcje zmysłów człowieka (wzroku, dotyku, słuchu i komunikacji głosowej), uniwersalnością — zdolnością wykonywania różnych zadań (np. wytwórczych, montażowych, rehabilitacyjnych, inspekcyjnych, usługowych) oraz umiejętnością adaptacji — odpowiedniego (wymaganego), inteligentnego reagowania na zmiany otoczenia i żądanie zmiany realizowanego zadania.

robot-walle

Pierwsze konstrukcje stanowiące pierwowzory robotów powstały w okresie między I a II wojną światową — były to maszyny mające rozwiązywać jednocześnie pewne zadania ruchowe i intelektualne, tzw. „zwierzęta cybernetyczne”, np. „pies elektroniczny” zbudowany 1929; po II wojnie światowej postęp w zakresie budowy serwomechanizmów, elektronicznych układów sterowania oraz elektronicznych pamięci i magnetycznych nośników programu umożliwił ok. 1954 rozpoczęcie w USA prac, które doprowadziły na początku lat 60. do zbudowania pierwszych modeli robotów ze sterowaniem programowym, przeznaczonych do stosowania w przemysłowych procesach wytwarzania; 1962 amerykańskie firmy: wyprodukowały modele robotów przemysłowych — czyli programowanych, wielofunkcyjnych maszyn do realizacji w procesach przemysłowych zadań wymagających czynności manipulacyjnych lub lokomocyjnych. W Europie pierwszy robot zastosowano 1971 w Szwecji, a w Polsce — 1976 w Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych. W przemyśle roboty są stosowane m.in. do zgrzewania punktowego, montażu, nakładania powłok lakierniczych, spawania oraz obsługi obrabiarek. Roboty przemysłowe są obecnie podstawową maszyną używaną w elastycznych systemach produkcyjnych oraz komputerowo zintegrowanych systemach produkcyjnych.

Oprócz, mającej największe znaczenie gospodarcze i społeczne grupy robotów przemysłowych, powstają nowe konstrukcje teleoperatorów i robotów mobilnych (np. kroczących), wykorzystywane m.in. do wykonywania prac pod wodą i w kosmosie, poszukiwania i usuwania niebezpiecznych ładunków (roboty policyjne), do transportu międzystanowiskowego w elastycznych systemach produkcyjnych, a także w usługach, np. do mycia okien w wysokich budynkach, peronów metra. Teleoperatory, manipulatory i roboty medyczne wspomagają pracę lekarzy. Mikroroboty o wymiarach rzędu kilku mm już są wykorzystywane w medycynie, np. w endoskopii, do usuwania złogów cholesterolu, inspekcji ucha środkowego oraz w operacjach, m.in. do wszczepiania implantów stawu biodrowego, operacjach brzusznych, różnych operacjach serca — roboty kardiochirurgiczne. Lekarz-operator (znajdujący się przy komputerze w pewnej odległości od pacjenta), obserwując na monitorze obraz pola operacyjnego (przekazywanego z wnętrza ciała pacjenta przez obrazowód z kamerą), wykonuje zabieg operacyjny, sterując narzędziami za pomocą trzymanych w rękach manipulatorów — robot odtwarza ruchy rąk operatora, eliminując drżenia. Roboty mogą być też wykorzystywane w telechirurgii, tj. wówczas gdy pacjenta i lekarza operującego dzieli znaczna odległość (setek lub tys. km). Lekarz znajdujący się (wraz z robotem) przy pacjencie nawiązuje łączność (przesyłanie dźwięku i obrazu) z lekarzem-operatorem, oglądającym na monitorze obraz operowanego narządu i sterującym (za pomocą manipulatorów) narzędziami robota. Sygnały sterujące są przesyłane światłowodami. Pierwsza operacja „na odległość” została przeprowadzona 2001 (chirurdzy w Nowym Jorku zoperowali woreczek żółciowy pacjentowi szpitala w oddalonym o 6500 km Strasburgu we Francji). Nanoroboty o wymiarach zbliżonych do wymiarów bakterii będą prawdopodobnie w przyszłości wykorzystywane w rolnictwie (np. do zapylania roślin).

CONTACT

DAMATIC s.c.
ul. Kościuszki 49
44-351 Turza Śląska
Poland
Tel. +48 32 720 35 33
info@damatic.pl

We offer a wide range of machine parts such as gears, trapezoidal screws, racks, sprockets, gears, pulleys, belts, pulleys, chains, belts, gears, etc. We also have a wide range of range of aluminum profiles and accessories - such as : hinges, handles, fasteners, components. The scope of the automation of production, we can offer complete turnkey production plants based on industrial robots, conveyors, assembly stations, palletizing robots.
Kuka System Partner Izba Gospodarcza Wodzisław Aligator Gorzyce